Välkommen till Uppvidinge LBC

FjärrtrafikLokaltrafik

Uppvidinge Lastbilcentral AB

Uppvidinge LBC är transportföretaget som består av 11 delägarföretag och förfogar över 70-talet fordon och maskiner anpassade för dina uppdrag. Vi har antagen policy inom miljö, kvalité och trafik.

Företaget bildades år 1993 då Lenhovda LBC och Åseda LBC
beslutade om samarbete genom ett gemensamt bolag.

Lokalt har bolaget anläggningstrafik och entreprenadmaskiner för utförande av alla typer av anläggningsarbeten samt även grus-, berg- o jordmaterial till försäljning. Bolaget erbjuder även containrar för omhändertagande av industrins avfall.

Vi erbjuder flera olika transporttjänster, allt enligt ditt gods och dina krav.

Materialförsäljning

Uppvidinge LBC producerar via sin delägare material från en bergtäkt i Hökhult. Bergmaterialet är av hög kvalité genom att berget består av porfyr, som genom sin hårdhet (kulkvarnsvärde 4,3 – 4,6) och nötningsmotstånd mot däckdubbar (slipvärde 1,1) ger goda egenskaper för slitlager till vägar med hög trafikintensitet samtidigt som man erhåller en mycket god ekonomisk livslängd på beläggningen
Se vad vi erbjuder »